การหาหัวข้อโครงงานจะต้องหาหัวข้อที่เราสามารถค้นคว้าหาคำตอบให้ได้
ถึงจะเลือกทำโครงงานได้ แต่เราจะต้องหาคำถามที่จะมีคำตอบที่เป็นสาระ
หรือใช้กระบวนการอันใดอันหนึ่ง ให้เป็นที่เชื่อถือได้

ดิฉันจึกเลือกหัวข้อโครงงานว่า ขมิ้นชัน

http://fangwittayayon.net/group/ICT/forum/topics/5053090:Topic:45242Advertisements