ขมิ้นชัน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ชื่อโครงงาน ขมิ้นนชัน

ผู้จัดทำ นิภาพร มูลตรีภักดี

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน ครูคเชนทร์ กองพิลา

คำถาม ขมิ้นชันรักษาโลกได้อย่างไร

ทำไม่ขมิ้นชันถึงสามารถแปรรูปเป็นสิ้นค้ารักษาโลกได้

รับประทานเวลาไหนที่ช่วยในโรคอะไร

ที่มา    การหาหัวข้อโครงงานจะต้องหาหัวข้อที่เราสามารถค้นคว้าหาคำตอบให้ได้
ถึงจะเลือกทำโครงงานได้ แต่เราจะต้องหาคำถามที่จะมีคำตอบที่เป็นสาระ
หรือใช้กระบวนการอันใดอันหนึ่ง ให้เป็นที่เชื่อถือได้
ดิฉันจึกเลือกหัวข้อโครงงานว่า ขมิ้นชัน

วัตถุประสงค์   ต้องการที่จะศึกษาว่าขมิ้นชันมีประโยชน์อย่างไร

สามารถที่จะรักษาโลกอะไรได้บ้างแล้วจะสามารถรับประทานได้แบบไหน

ถึงจะถูกวิธี และสามารถแปรรูปให้เป็นอย่างอื่นได้ไหม

Advertisements