Latest Entries »

ขมิ้นชัน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ชื่อโครงงาน ขมิ้นนชัน

ผู้จัดทำ นิภาพร มูลตรีภักดี

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน ครูคเชนทร์ กองพิลา

คำถาม ขมิ้นชันรักษาโลกได้อย่างไร

ทำไม่ขมิ้นชันถึงสามารถแปรรูปเป็นสิ้นค้ารักษาโลกได้

รับประทานเวลาไหนที่ช่วยในโรคอะไร

ที่มา    การหาหัวข้อโครงงานจะต้องหาหัวข้อที่เราสามารถค้นคว้าหาคำตอบให้ได้
ถึงจะเลือกทำโครงงานได้ แต่เราจะต้องหาคำถามที่จะมีคำตอบที่เป็นสาระ
หรือใช้กระบวนการอันใดอันหนึ่ง ให้เป็นที่เชื่อถือได้
ดิฉันจึกเลือกหัวข้อโครงงานว่า ขมิ้นชัน

วัตถุประสงค์   ต้องการที่จะศึกษาว่าขมิ้นชันมีประโยชน์อย่างไร

สามารถที่จะรักษาโลกอะไรได้บ้างแล้วจะสามารถรับประทานได้แบบไหน

ถึงจะถูกวิธี และสามารถแปรรูปให้เป็นอย่างอื่นได้ไหม

Advertisements

การงาน และเทคโนโลยี
สาระที่ 1: การดำรงชีวิตและครอบครัว
มาตรฐาน ง 1.1 : เข้าใจ มีความคิดสร้างสรรค์ มีทักษะ มีคุณธรรม มีจิตสำนึกในการใช้พลังงาน ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม ในการทำงานเพื่อการดำรงชีวิตและครอบครัว ที่เกี่ยวข้องกับงานบ้าน งานเกษตร งานช่าง งานประดิษฐ์ และงานธุรกิจ View full article »

จิตวิทยา คือศาสตร์ที่ว่าด้วยการศึกษาเกี่ยวกับจิตใจ (กระบวนการของจิต) , กระบวนความคิด, และพฤติกรรม ของมนุษย์ด้วยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ เนื้อหาที่นักจิตวิทยาศึกษาเช่น การรับรู้ (กระบวนการรับข้อมูลของมนุษย์) , อารมณ์, บุคลิกภาพ, พฤติกรรม, View full article »

ศิลปะ หรือ ศิลป์ (สันสกฤต: शिल्प ศิลฺป) ทั่วๆไปแล้วจะหมายถึงการกระทำหรือขั้นตอนของการสร้างชิ้นงานศิลปะโดยมนุษย์ ศิลปะเป็นคำที่มีความหมายกว้าง แต่ส่วนใหญ่แล้วจะมีความหมายเกี่ยวกับการสร้างสรรค์, สุนทรียภาพ, หรือการสร้างอารมณ์ต่างๆ View full article »

ดาวเทียม (อังกฤษ: Satellite) คือ สิ่งประดิษฐ์ที่มนุษย์คิดค้นขึ้น ที่สามารถโคจรรอบโลก โดยอาศัยแรงดึงดูดของโลก ส่งผลให้สามารถโคจรรอบโลกได้ในลักษณะเดียวกันกับที่ดวงจันทร์โคจรรอบโลก และโลกโคจรรอบดวงอาทิตย์ View full article »

ระบบกระดูกของมนุษย์ทำหน้าที่พยุงและป้องกันอวัยวะภายในของร่างกายตลอดจนเป็นที่ยึดเกาะของกล้ามเนื้อประกอบด้วย
โครงกระดูกมากกว่า 200 ชิ้น View full article »

ค่าเฉลี่ยเลขคณิต (Arithmetic mean)
ใช้สัญลักษณ์ คือ

1.1 การหาค่าเฉลี่ยเลขคณิตของข้อมูลที่ไม่แจกแจงความถี่

ให้  x1 , x2 , x3 , …, xN เป็นข้อมูล  N  ค่า View full article »

สุนทรภู่ หรือ พระสุนทรโวหาร (ภู่) มีนามเดิมว่า ภู่ เป็นบุตรขุนศรีสังหาร (พลับ) และแม่ช้อย เกิดในรัชกาลที่ ๑ กรุงรัตนโกสินทร์ เมื่อวันจันทร์ เดือนแปด ขึ้นหนึ่งค่ำ ปีมะเมีย จุลศักราช ๑๑๔๘ เวลาสองโมงเช้า ตรงกับวันที่ ๒๖ มิถุนายน พ.ศ.๒๓๒๙ ที่บ้าน View full article »